ORANGTUA YANG SUKSES MENDIDIK ANAK

Ketahuilah, bahwa orangtua yang sukses mengasuh anaknya adalah mereka yang telah berhasil membimbing anaknya menjadi anak yang saleh.

Keberhasilan seorang anak di Dunia tidak bisa diukur oleh sesuatu yang hebat menurut ukuran Dunia.

Bahkan anak yang bersekolah dan bergelar tinggi ternyata tidak bisa menjamin kesalehannya..

Anak yang saleh tentu bisa menempatkan kedua orangtuanya pada kedudukan yang tinggi; dengan menghormatinya, menjaga perasaannya dan selalu berusaha membahagiakan hatinya serta senantiasa memberikan yang terbaik kepadanya..

*Membahagiakan orangtua tidak harus dengan materi..*

Anak yang saleh sangat mengerti apa yang terbaik bagi orang tuanya, bahkan ia selalu memberi yang terbaik bagi orang tua yang dicintainya tanpa harus diminta.

Bukankah ia selalu mendoakan kedua orangtuanya dengan do’a yang sangat dahsyat:

_“Wahai Rabbku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orangtuaku”_

_“Wahai Rabbku, rahmatilah keduanya sebagaimana mereka telah mendidikku sejak kecil”_

Ia selalu berdo’a siang dan malam untuk kedua orangtuanya.
Baginya apa yang terbaik menurut orangtuanya juga terbaik bagi dirinya.
Apa yang membuat bahagia atau sedih mereka, maka perasaan yang sama juga dapat ia rasakan.

Sungguh kebaikan anak yang saleh tidak hanya mengalir selama di Dunia, bahkan diakhirat pun tetap tercurah kepada kedua orangtuanya.

Simaklah hadist berikut ini..

_Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:_

_Dikatakan kepada anak-anak saleh pada hari kiamat, “Masuklah kalian ke dalam Syurga.” Seraya mereka berkata, ”Wahai Rabb, kami tidak akan memasukinya sampai orangtua kami pun turut masuk syurga bersama kami, lalu mereka hanya mendekati syurga.”_

_Dan Allah berkata, “Mengapa mereka belum juga masuk ke syurga, masuklah ke dalam syurga-Ku”. Mereka pun berkata, “Wahai Rabb, kami tidak mau memasukinya kecuali bersama orangtua kami.”_

_Akhirnya Allah pun berfirman, “Masuklah kalian kedalam syurga bersama orangtua kalian”_

(HR Ahmad dengan sanad yang hasan)

Ya Allah..
Karuniakanlah kepada kami anak-anak yang saleh!

Similar Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *